Lisaks kemikaalide, reaktiivide ja laboriseadmete müügile, pakub Naxo tellimustööna ka mitmesuguseid molekulaarbioloogia-alaseid teenuseid:

  • Hiire monokloonsed antikehad
  • Roti monokloonsed antikehad
  • Molekulaarbioloogiliste lahuste ja reagentide valmistamine vastavalt kliendi soovile ehk nn. rätsepa-lahused
  • Põllumajandusloomade liha (sh. hobuseliha) sisalduse määramine lihatoodetes PCR meetodil
  • Papagoide soo määramine PCR meetodil

teenused_illustrats